Techniekers zijn ambassadeurs van Madolex

Madolex houdt productiemachines draaiende. Door productieprocessen te optimaliseren, het machinepark en de installaties te onderhouden, te herstellen en te reviseren staan ze garant voor rendementsverhoging met kostenbesparing als resultaat. Dit unieke dienstverleningsconcept is een hele uitdaging in een arbeidsmarkt waar de vraag naar goed gekwalificeerd personeel hoog is, maar het aanbod zeer laag. En toch slaagt Madolex erin om hooggekwalificeerd personeel te vinden op maat van haar klanten.Bron: Syntra Limburg