Boost uw bedrijfsrendementMet het integraal verbeterconcept: FactoryWatch®

FactoryWatch® is een uniek verbeterconcept tussen vier bedrijven met specialismes gericht op proces- en bedrijfsoptimalisatie. Aan de hand van datametingen, analyses, verbeteradviezen en -trajecten maakt FactoryWatch® onderhouds- en productieprocessen inzichtelijk en realiseert een efficiëntere en effectievere productie. Hierdoor is FactoryWatch® hét aanspreekpunt voor het optimaliseren van uw rendement! Dit wordt gerealiseerd aan de hand van de volgende drie fases: de meetfase, de weetfase en de verbeterfase:

METEN

DATA VERZAMELEN

Betrouwbaar real-time inzicht in het productieproces is onmisbaar voor een verantwoorde en winstgevende bedrijfsvoering. Allereerst worden gegevens van het gehele proces verzameld, middels objectieve real-time metingen, registraties, observaties en interviews. Hiermee wordt de basis gelegd voor de data-analyse en het optimalisatieplan.

WETEN

DATA ANALYSEREN

Optimalisatieplan

De verzamelde data worden grondig geanalyseerd, waarbij een verband wordt gelegd met beschikbare, vergelijkende gegevens (zoals benchmarks, nameplate capacity en best demonstrated rate). Verder worden de verliesgronden binnen het proces geïnventariseerd en gecodeerd. Uiteindelijk resultaat is een optimalisatieplan, dat voorziet in pragmatische verbeteradviezen.

VERBETEREN

MENS OPTIMALISATIE

De software en de machines zijn van grote invloed op de resultaten van het productieproces, maar de medewerker is cruciaal voor het succes. FactoryWatch® geeft niet alleen het management, maar ook medewerkers, real-time inzicht in de productieprestaties. Zo creëert FactoryWatch® eigenaarschap aan de productielijn.

TECHNISCH SPECIALISTEN

Technisch specialisten worden op interim basis ingezet bij productiebedrijven en voorzien in de behoefte de werkzaamheden van de TD geheel of gedeeltelijk, kwalitatief en/of kwantitatief, flexibel te organiseren.

OPTIMALISATIE- COACHES
OPTIMALISATIECOACHES

Met het optimalisatieplan als uitgangspunt initiëren deze coaches een continu verbeterproces. Verbetertools worden geïmplementeerd, gebaseerd op methodieken als Lean, Six Sigma en TPM en vormen de verbindende factor tussen technici op de werkvloer en het productiemanagement. Door deze aanpak worden verbeteringen geborgd. Door gedragsverandering krijgen verbeteringen een permanent karakter.

VERBETEREN

Technische Optimalisatie

Technische optimalisatie is een onderdeel van de verbeterfase. Deze optimalisatie is gericht op alles rondom het machinepark. Machines vormen in de maakindustrie het hart van de onderneming. Het optimaliseren van technische facetten kan binnen FactoryWatch® op de onderstaande manieren.

AUTOMATISERING
  • Softwaremodules: Softwaremodules als een onderhoudspakket, een planningstool of een ERP-koppeling ondersteunen bij het voorkomen van fouten, storingen en stilstanden in het productieproces. Deze betrouwbare en gecertificeerde modules kunnen modulair opgebouwd worden.
  • Robotisering: Bij robotisering worden de nieuwste ontwikkelingen ingezet om onderdelen in de fabriek mensonafhankelijk te maken waardoor er desgewenst 24/7 geproduceerd kan worden en er een hoge herhalingsnauwkeurigheid bewerkstelligd kan worden.
  • Installatie- & besturingstechniek: Elektrotechnische problemen kunnen worden omgezet naar praktische oplossingen. Van engineering tot realisatie van o.a. besturingskasten en panelenbouw.
MACHINEONDERHOUD/ -BOUW
  • Planmatig onderhoud: Zorgt ervoor dat machines niet ongepland stilvallen, geen kwalitatief slechte producten produceren, zonder snelheidsverliezen werken en geen onveilige situaties creëren. Planmatig onderhoud kan zowel een preventief als een voorspellend karakter hebben.
  • Modificatie: Het doorvoeren van aanpassingen, het toevoegen van hulpmiddelen of het implementeren van nieuwe functionaliteiten zorgen ervoor, dat het huidige machinepark voldoet aan de hedendaagse normen.
  • Machinebouw: Het kan efficiënt zijn om een machine op maat te laten bouwen en deze naadloos te integreren in processen of productieflows. Dit kan gaan om een single unit machine of om een gehele productielijn en van ontwerp tot inbedrijfstelling.

“Met FactoryWatch® willen we een significante bijdrage leveren aan het behoud van de maakindustrie binnen onze regio.”

Ger Camp CEO Madolex Group